Werkgebieden


Kienhuis Bouw-/ Projectmanagement & Advies is al jaren lang actief op verschillende werkgebieden. Jarenlange ervaring wordt o.a. ingezet voor begeleiding op de bouwplaats, het beheren van gebouwen of het advieseren van opdrachtgevers.

Bouwbegeleiding

Na afloop van een bouwproject blijkt vaak dat het resultaat afwijkt van het ontwerp. Ook wordt vaak het budget overschreden. Door goede controle vooraf en tijdens het bouwproces kunnen deze onaangename verrassingen achteraf worden voorkomen.

Bouwkundig toezicht op de uitvoering is de garantie voor een kwalitatief hoogwaardig gebouw.

Bouwkundig toezicht is meer dan bouwkundige kennis alleen!
Gebouwenbeheer

Het beheren van gebouwen vraagt veel kennis en ervaring. Het opstellen van onderhoudsplannen en het beheren/ controleren van onderhoudsprojecten behoort tot onze specialiteit.
Advies

Door een goede afweging te maken in het materiaalgebruik kan men aanzienlijk besparen op de gebruiks- en onderonderhoudskosten van het bouwwerk.
Bouwers willen vaak zo goedkoop mogelijk bouwen en kiezen niet altijd onderhoudsvriendelijke materialen.

Wij beoordelen offertes, details en toe te passen materialen.
VijverzichtOxfordOxfordRebrandtlaanMarlijnstate